Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng trang bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi :
+ Các tranh tô màu được chia sẻ miễn phí và bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí không cần bất kỳ giất phép nào cho mục đích sử dụng cá nhân, dạy học, in ;àm tài liệu tô cho các bé ...
+ Các trang tô màu được chúng tôi biên tập và sưu tầm theo các chủ đề để các cha mẹ , các thầy cô có thể chọn lựa in cho các bé tô theo chủ đề quan tâm